Generał Johan Laidoner (1 z lewej) oddaje oddaje honory przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Obok generała od prawej widoczni także: gen. bryg. Bronisław Regulski, gen. Tadeusz Malinowski, gen. Wacław Stachiewicz.