Naczelny Wódz gen. Kazimierz Sosnkowski (1.z prawej) z generałem Utili (tyłem) i generałami: Nikodemem Sulikiem (1. z lewej) i Stanisławem Kopańskim.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego