Uroczystość nadania Orderu Virtuti Militari miastu Verdun przez Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego (w środku z lewej) w obecności marszałka Francji Philippe Petain'a (drugi z lewej w pierwszym rzędzie), podpułkownika Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego (za Piłsudskim), gen. Kazimierza Sosnkowskiego (czwarty z prawej) i szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ hr. Stefana Przeździeckiego (pierwszy z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego