Następca tronu Królestwa Al-Hidżaz Faisal ibn Abd al-Aziz as-Saud (trzeci z lewej w pierwszym rzędzie) w otoczeniu swojej świty, szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisława Hełczyńskiego (w drugim rzędzie pierwszy z lewej), szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karola Romera (trzeci z prawej w pierwszym rzędzie), szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk. Jana Głogowskiego (drugi z prawej w pierwszym rzędzie), zastępcy szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnolda Przeździeckiego (pierwszy z prawej w pierwszym rzędzie), płk. Stanisława Strzemieńskiego (czwarty z prawej w pierwszym rzędzie) oraz inspektora kolei warszawskiej Bronisława Szmidta (pierwszy z lewej) przed Dworcem Głównym w Warszawie.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego