Spotkanie następcy tronu Królestwa Al-Hidżaz Faisala ibn Abd al-Aziza as-Sauda (siedzi trzeci z lewej) prezydentem RP Ignacym Mościckim (siedzi drugi z prawej) na Zamku Królewskim. Następcy tronu i prezydentowi towarzyszą: premier Aleksander Prystor (siedzi pierwszy z prawej), wiceminister spraw zagranicznych RP Józef Beck (siedzi drugi z lewej), wiceminister spraw zagranicznych Al-Hidżaz Fuad Hamze (siedzi pierwszy z lewej), radca legacyjny Sciaher Samman (dziewiąty z prawej), adiutant następcy tronu Królestwa AL-Hiżaz mjr Kaled el Ajubi (szósty z prawej), szef Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer (ósmy z lewej), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisław Hełczyński (dziesiąty z lewej), szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski (siódmy z prawej), radca Departamentu Polityczno-Ekonomicznego MSZ Karol Dubicz-Penther (drugi z lewej), kierownik Referatu Ogólnego Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Michał Mościcki, kierownik Wydziału Wschodniego MSZ Tadeusz Schaetzel (trzeci z prawej), zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnold Przeździecki (drugi z lewej), generał Felicjan Sławoj Składkowski (szósty z lewej), generał Janusz Gąsiorowski (piąty z lewej), generał Kordian Józef Zamorski (pierwszy z prawej), porucznik Szczeniowski (siódmy z lewej) oraz kpt. Zygmunt Gużewski (czwarty z lewej).