Minister Joseph Goebbels (w jasnym płaszczu) i towarzyszące mu osoby podczas zwiedzania wystawy porcelany w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obok ministra widoczny dyrektor muzeum Feliks Kopera (z lewej) i kierownik Biura Propagandy Krakowa Tadeusz Przypkowski (z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego