Minister spraw zagranicznych Jugosławii Vojislav Marinković (z lewej przy wieńcu) w towarzystwie płk. Stefana Strzemieńskiego składa wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Na drugim planie z prawej widoczny zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnold Przeździecki oraz poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Jugosławii w Polsce Branko Lazarević.

Fotografia Jana Binka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.