Minister spraw zagranicznych Polski Józef Beck z małżonką i ambasadorem Polski w Niemczech Józefem Lipskim opuszcza w samochodzie dworzec. Żegna ich minister spraw zagranicznych Niemiec Konstantin von Neurath, za nim na prawo widoczny szef kancelarii Adolfa Hitlera Otto Meissner.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.