W drugim rzędzie drugi od prawej płk Ludomił Rayski.

Fotografia z lat 1926-1933 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.