Grupa polskich i niemieckich oficerów przed hotelem Adlon. Stoją od lewej: zastępca attache wojskowego w Niemczech, kpt. Władysław Steblik, von Pappenheim, płk Morawski, gen. Tadeusz Kutrzeba, gen. Max Schindler, płk Stanisław Ujejski, płk Kazimierz Janicki, ppłk Stanisław Kopański.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.