Premier i minister spraw zagranicznych Polski Aleksander Skrzyński (w środku) w towarzystwie kanclerza Austrii Rudolfa Ramek (z prawej) oraz posła nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego Polski w Austrii Józefa Wierusz-Kowalskiego (z lewej).

Fotografia Heinricha Schuhmana ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego