Prezes Górnośląskiej Komisji Mieszanej Feliks Calonder (drugi z lewej) w towarzystwie ministra spraw zagranicznych Polski Aleksandra Skrzyńskiego (pierwszy z prawej) oraz konsula generalnego Polski w Bytomiu Aleksandra Szczepańskiego.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego