Stoją od lewej: minister Jan Kwapiński, minister August Zaleski, gen. Władysław Anders, NN, NN, prezydent RP Władysław Raczkiewicz, NN, Karol Rozmarek, gen. Marian Kukiel, premier Tomasz Arciszewski, gen. Tadeusz Bór-Komorowski, NN, minister Zygmunt Berezowski, gen. Stanisław Kopański. 

Fotografia Czesława Datki.