Uroczyste powitanie prezydenta w pałacu hrabiego Maurycego Potockiego. Na pierwszym planie od lewej: adiutant prezydenta kpt. Bolesław Suszyński, hrabia Maurycy Potocki, żona Maurycego Potockiego Maria Brydzińska, adiutant prezydenta rtm. Wacław Calewski, prezydent Ignacy Mościcki, premier Walery Sławek, wiceminister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki, gen. Jan Karol Wróblewski, minister reform rolnych Witold Staniewicz.  Pod kotarami stoją m.in.: Kazimierz Świtalski, dowódca oddziału zamkowego mjr Edward Czuruk,  mjrJózef Szostak, rtm. Jan Motz, rtm. Franciszek Flatau, płk Jan Karcz.

Fotografia Narcyza Witczak-Witaczyńskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.