Prezydent RP Ignacy Mościcki zwiedza muzeum w towarzystwie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Wojciecha Świętosławskiego, wiceministra Spraw Wojskowych Bronisława Regulskiego i prezesa PKO Henryka Grubera.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.