Prezydent Warszawy Zygmunt Słomiński (x) na Powszechnej Wystawie Krajowej. Widoczni m.in.: dyrektor Stanisław Wachowiak (2) oraz prezydent Poznania Cyryl Ratajski (1). 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.