Profesorowie wyższych uczelni przed domem akademickim. Widoczny m.in. rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ks. prof. Kazimierz Michalski, rektor Uniwersytetu Warszawskiego prof. Jan Łukasiewicz (I rząd 2. z prawej), rektor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie prof. Aleksandr Januszkiewicz (7. z lewej).