Stoją od lewej: płk Buckiewicz, gen. Włodzimierz Zagórski, dyrektor Stefan Przeździecki, William Braucker, gen. Władysław Sikorski, attache Emil Clayton, gen. Stefan Suszyński, NN, dyrektor Witold Czapski, gen. Kazimierz Dzierżanowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.