Minister spraw zagranicznych Francji Louis Barthou (czwarty z prawej) i minister spraw zagranicznych Polski Józef Beck (trzeci z prawej) oraz towarzyszący im dyplomaci na dziedzińcu Zamku Królewskiego w Krakowie. Widoczni m.in.: ambasador Francji w Polsce Jules Laroche (z lewej w okularach) oraz kierownik Biura Propagandy Krakowa Tadeusz Przypkowski (pierwszy z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego