Powitanie na Dworcu Głównym w Warszawie. Od lewej: płk Michajłow, gen. Ludomił Rayski. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.