Od prawej: kpt. Ryl, płk Michajłow, gen. Ludomił Rayski, NN, ppłk Tomasz Turbiak.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.