Fotografia grupowa członków Zakonu Kawalerów Maltańskich w Polsce z Wielkim Mistrzem Zakonu wykonana po zebraniu u ks. Albrechta Radziwiłła w Al. Ujazdowskich. Siedzą od lewej: senator Artur Dobiecki, Olgierd Czartoryski, Alfred Chłapowski, Albrecht Radziwiłł, wielki mistrz Ludovico Chigi Albani della Rovere, August Zaleski, Bogdan Hutten-Czapski, Stefan PrzeŸździecki, Stanisław Breza. Stoją m.in.: Dominik Łempicki (2. z lewej), Gustaw Breza (5. z lewej), Stanisław Milewski-Lipkowski (6. z lewej), Rajnold PrzeŸździecki (8. z lewej), Zbigniew Belina-Prażmowski (4. z prawej), baron Oskar Vesque-Puttlingen (2. z prawej). Fotograrfię wykonał Jan Binek.