Przemówienie gen. Gustawa Paszkiewicza do żołnierzy 1 Brygady Strzelców. 

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.