Przemówienie gen. Gustawa Paszkiewicza do żołnierzy 1 Brygady Strzelców.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.