Przybycie gen. Władysława Sikorskiego do obozu. Widoczni również m.in.: gen. Stanisław Burhardt-Bukacki (4. z lewej) i gen. Gustaw Paszkiewicz (5. z lewej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.