Na prawo od przemawiającego widoczny jest Andrzej Kunert. 

Fotografia Pawła Kalisza ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.