Obraz pastelowy z 1772 ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej.