Rysunek z  albumu Juliana Bartoszewicza "Królowie polscy : wizerunki ", wyd.  1860 r.