Litografia z pierwszej ćwierci XIX wieku według wzoru Michała Stachowicza.