Rycina Józefa Holewińskiego według wzoru Edwarda Trzemeskiego, opublikowana w 1881 roku w czaspiśmie "Kłosy", t. 33 nr 855 s. 309. 

Źródło kopii cyfrowej: cyfrowemazowsze.pl.