Fotografia z lat 1930-1933 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego