Rycina Edwarda Nicza, według rysunku K. Pillatiego wzorowanego na fotografii Karolego i Puscha,  opublikowana w 1888 roku w piśmie „Kłosy”, nr 1187, s. 196.