Władysław Stapiński i Abraham Neuman (z lewej) na wystawie.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego