Portret olejny z 1854 r. 

Źródło kopii cyfrowej; Wikimedia Commons.