Fotografia portretowa z archiwum Katedry Chemii Nieorganicznej Wydziału Chemicznego, Politechniki Gdańskiej.