Fotografia z 1912 roku ze zbiorów Biblioteki Narodowej w Warszawie