Obraz olejny ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.