Widok z ambony w kierunku witraża Stanisława Wyspiańskiego  Bóg Ojciec wydobywający świat z chaosu” (znanym też jako "Stań się"). 

Fot. Tadeusz Święchowicz, październik 2019 r.