Fotografia Kazimierza Zagórskiego wykonana w Kongo w latach 1928-1938. Zdjęcie nr 4 z serii: "L'Afrique qui disparaît".