Pocztówka wydana w 1940 roku przez Leona T. Walkowicza i Jana A. Stanka.