Fotografia Henryka Jedynaka ze zbiorów Fototeki FINA.