Drzeworyt Jana Styfiego wykonany około 1870 roku według rysunku Ksawerego Pillattiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie.