Obraz olejny z 1907 roku znajdujący się w kolekcji Lewben Art Foundation.  

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.