Powitanie na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na pierwszym planie od lewej: płk Stanisław Machowicz, prezydent Stefan Starzyński, gen. Władysław Bończa-Uzdowski.