Wśród uczestników uroczystości widoczni są m.in.: biskup pomocniczy chełmiński ks. Konstanty Dominik (2), biskup chełmiński ks. Stanisław Okoniewski (1), burmistrz Pelplina Stanisław Chmielecki (4), wojewoda pomorski Stefan Kirtiklis (x), starosta tczewski Muchniewski, ks. kanonik Lewandowski, dyrektor "Collegium Marianum" ks. dr Paweł Kirstein.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.