Fragment uroczystości w Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych - gen. Mieczysław Boruta-Spiechowicz wręcza kapelusz gen. Kazimierzowi Sosnkowskiemu.

Fotografia Witolda Pikiela ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.