Widoczni m.in.: Kazimiera Iłłakowiczówna (5. z lewej), minister Wacław Jędrzejewicz (6. z lewej), profesor Józef Ujejski (4. z lewej), Wacław Sieroszewski (3. z prawej), Leopold Staff (3. z lewej), Leon Pomirowski (1. z prawej), Tadeusz Żeleński (4. z prawej), wiceminister Konstanty Chyliński (7. z lewej), ks. wiceminister Bronisław Żongołłowicz (5. z lewej w sutannie). Na ścianie wisi portret marszałka Józefa Piłsudskiego.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.