Ambasador Turcji Hassan Dżewad (dziewiąty z lewej) w towarzystwie prezydenta RP Ignacego Mościckiego (dwunasty z prawej), premiera Polski Aleksandra Prystora (dziewiąty z prawej), ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego (piętnasty z prawej), ministra rolnictwa Leona Janty-Połczyńskiego (piąty z prawej), ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego Janusza Jędrzejewicza (siódmy z prawej), ministra robót publicznych gen. Mieczysława Norwida-Neugebauera (piąty z prawej w pierwszym rzędzie), ministra poczt i telegrafów Ignacego Boernera (trzeci z prawej), ministra sprawiedliwości Czesława Michałowskiego (pierwszy z prawej), szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Bronisława Hełczyńskiego (dziesiąty z prawej), zastępcy szefa Kancelarii Cywilnej Zygmunta Skowrońskiego (ósmy z prawej), szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karola Romera (pierwszy z lewej w pierwszym rzędzie), zastępcy szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnolda Przeździeckiego (szósty z lewej), szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk. Jana Głogowskiego (trzynasty z prawej), szefa Referatu Ogólnego Kanclarii Cywilnej Prezydenta RP Michała Mościckiego (drugi z prawej), kpt. Zygmunta Gużewskiego i mjr Kazimierza Jurgielewicza (dziesiąty z prawej) po złożeniu listów uwierzytelniających.

Fotografia Jana Binka ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.