Prezydent RP Ignacy Mościcki (10. z lewej), ambasador Jakow Dawtian (7. z lewej), minister Józef Beck (12. z lewej), minister Stefan Hubicki (3. z lewej), minister Władysław Zawadzki (5. z lewej), szef Protokołu Dyplomatycznego Karol Romer (17. z lewej), zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego Stefan Przeździecki (2. z lewej), szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski ( 8. z lewej), zastępca szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Zygmunt Skowroński (6. z lewej), raca ambasady Bohdan Podolski (15. z lewej), komandant miasta Władysław Pereswiet-Sołtan (16. z lewej), pułkownik Jan Głogowski (11. z lewej), mjr Kazimierz Jurgielewicz (13. z lewej), kpt. Józef Hartman (na prawo za K. Jurgielewiczem), kapitan Zygmunt Gużewski (9. z lewej) po uroczystości wręczenia listów uwierzytelniających.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego