Uczestnicy uroczystości na Zamku Królewskim. Widoczni m.in. Józef Piłsudski (siedzi trzeci z prawej), prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi czwarty z prawej), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Japonii w Polsce Hajime Matsushima (siedzi czwarty z lewej), poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski w Japonii Stanisław Patek (siedzi drugi z lewej), premier Kazimierz Bartel (siedzi drugi z prawej), generał Kazimierz Sosnkowski (siedzi pierwszy z prawej), generał Daniel Konarzewski (siedzi trzeci z lewej), pułkownik Aleksander Prystor (stoi czwarty z prawej), pułkownik Sergiusz Zahorski (stoi drugi z lewej), adiutant prezydenta RP rtm. Kazimierz Jurgielewicz (stoi pierwszy z prawej), zastępca szefa Protokołu Dyplomatycznego MSZ Rajnold Przeździecki (stoi trzeci z lewej), zastępca szefa Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP podpułkownik Wojciech Fyda (stoi pierwszy z lewej).

Fotografia z lat 1927-1928 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego